Vilkår for abonnementsbetaling af kontingent

Kontingent betales månedsvis og starter ved indmeldelse og løber indtil denne opsiges skriftligt senest 14 dage inden næste betaling.

Medlemmet betaler via hjemmesiden og tilmeldes her en fortløbende betaling, som automatisk hæver kontingent hver måned. Vi modtager diverse kortbetalinger på siden. Medlemmets betaling registreres automatisk i medlemslisten, så medlemsskabet fortsat er gyldigt og medlemmet kan deltage i foreningens aktiviteter.

Et medlemsskab er aktivt så snart der er betalt for kontingent. 

Ving Tsun Center benytter Pensopay, som er godkendt af Clearhaus og Nets til betalingsløsning.

KVITTERING
Medlemmet modtager en kvittering ved træk fra betalingskort via e-mail.

UDMELDELSE
Udmeldelse sker skriftlig til et medlem af bestyrelsen eller en instruktør. Udmeldelse skal ske senest 14 dage inden betaling af kontingent. 

FORTRYDELSESRET
Der er ikke fortrydelsesret. Og der refunderes ikke penge efter tilmelding. Dog kan der i tilfælde af længerevarende sygdom eller sammenlignelige omstændigheder gøres undtagelser i form af godskrevet kontingent til senere brug.

REKLAMATIONSRET
Da der ikke er tale om fysiske produkter med ydelser, er produktet ikke omfattet af en reklamationsret. Et medlem kan klage skriftligt til bestyrelsen, hvis medlemmet er uenig i forhold eller behandling i klubben. Alle klager bliver behandlet i bestyrelsen ved næstkommende bestyrelsesmøde.

RYKKERGEBYR
Når et medlem trods opkrævning har undladt at betale kontingent , betragtes medlemmet som udmeldt af Ving Tsun Centeret.

MEDLEMSVILKÅR
Ethvert medlem skal gøre sig bekendt med- og efterleve klubbens Vedtægter og Reglementer.